des
22
2008

Jølster Bygg

 

Jølster Bygg

Jølster Bygg

Jølster Bygg har 40 års erfaring med planlegging og produksjon av hytter og hytteinnventar. Fabrikk og utstillingslokale ligg på Vassenden i Jølster kommune i Sogn og Fjordane. 
Jølster Bygg kan tilby 3 ulike hyttesystem, JB-hytta, Ålhytta og Norøn som alle kan byggjast i mange størrelsar og variantar, tilpassa tomteforhold og behov. Ei hytte må ha atmosfære og harmoni, både ute og inne. Jølster Bygg kan hjelpe til alt frå tomtesynfaring, tilpassing av hytte, byggjemelding og grunnarbeid, til levering av kjøkken og inventar. Målet er å plassere hytta i naturen, så det framstår som eit harmonisk heile, som ein stolt kan vise fram. Og sjølvsagt kjenne glede og forventning ved å kome til hytta.

Les meir på Jølster Bygg sine heimesider